Bohagsflytt

Vi hjälper er att flytta oavsett om det gäller en lägenhet på 10 kvm eller en villa på 400 kvm. Om transportavståndet är bara till nästa trappuppgång eller till en annan stad.

Ert bohag kommer att packas, lastas och lossas av noggranna och yrkesskickliga händer. Vi hjälper även till med att flytta enstaka möbler från ett rum till ett annat, röja på vinden eller köra ett lass till tippen.

two